www.hifi-pictures.net

Yamaha KX-W952
Double cassette deck
Dolby B-C NR HX PRO

Made in Japan
Габаритни размери - 435/145/360 (ш/в/д)

Инфо - Двукасетен двуреверсен дек. Двете гнезда могат да работят независимо.
Докато се прави запис на едното , на другото може да се прослушва друга касета и обратното.
Възможност за запис на две касети едновременно от един източник.На практика това са два
отделни дека в един корпус.

Yamaha KX-W952www.LJclub.net