www.LJclub.net
ProSound 200
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 50 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 40 вата
Входове - Жак 6,3мм
Изходи - Жак 6,3мм

Габаритни размери 430/90/205 мм

Инфо - Професионален усилвател изграденна базата на 2 х TDA7294
Възможност за монтаж в 19" рак.

ProSound 200

www.LJclub.net