www.LJclub.net

Monacor PA-1240
Изходна мощност - 240 вата на 4 ома
Вход 1,2,3 - канон/жак
Вход 4,5 - RCA
Изходи - клема с винтове.

Вграден цифров тунер и сирена.
Подробна информациа -pdf

Made in ??
Габаритни размери 437/135/390 мм

Инфо - Професионално транзисторно стъпало с изходен трансформатор
за високоволтови узвучителни мрежи (100 волта) . Има възможност и за
работа с нискоимпедансни тонколони ( 4 ома). Възможност за кумутиране на
5 различни лини. Вгаредена сирена и цифров тунер.

Monacor PA-1240www.LJclub.net