www.LJclub.net
Uher UA-50
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 45 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 40 вата
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 55 вата (dynamic power)
Входове RCA - phono tuner cd aux tape1/2
Изходи - Щипки
Корекции - bass treble loudness
Филтри - Subsonic Hi
CD direct - да

Made in Germany
Габаритни размери 420/120/270 мм

Инфо - Kaчествен усилвател изграден на базата на STK4151V.

Uher UA-50

www.LJclub.net