www.LJclub.net
Telefunken RA 200

Изходна мощност на 4 ома - 2 х 75 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 50 вата
Входове RCA - monitor aux phono
Входове DIN - monitor aux tape tuner phono
Корекции - bass middle treble loudness
Изходи - щипки

Габаритни размери 435/110/385 мм

Инфо - Tранзисторен усилвател с фреонов охладител. Светодиодни индикатори на нивата.

Telefunken RA 200www.LJclub.net