www.LJclub.net
Telefunken MA 1
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 60 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 40 вата
Входове DIN - aux tape tuner phono
Корекции - bass treble loudness
Изходи - щипки и DIN
High filter - да

Габаритни размери 300/115/285 мм

Инфо - Компактен транзисторен усилвател. Светодиодни индикатори на нивата.

Telefunken MA 1www.LJclub.net