www.LJclub.net
Technics SU- A700
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 80 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 60 вата
Входове RCA - phono tuner cd aux tape1/2
Изходи - врътки
Корекции - bass treble


Made in Japan
Габаритни размери 430/122/320 мм

Инфо - Усилвателя е "MOSclassAA". Захранващият му блок е изграден на базата на специален
"R" трансформатор. Филтриращи кондензатори X-PRO 8200 uF, 50 V. Солиден алуминиев охладител
и вграден вентилатор за по-добро охлаждане.

Technics SU- A700




www.LJclub.net