www.LJclub.net
Scott 440A
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 90 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 70 вата
Входове RCA - phono tuner aux tape1/2
Изходи - щипки
Корекции - bass middle treble
High filter - 8 kHz

Made in USA
Габаритни размери 430/140/395 мм (ш/в/д)

Инфо - Транзисторен усилвател. Аналогови индикатори на нивата.
Филтриращи кондензатори 8200 uF, 50 V.

Scott 440A

www.LJclub.net