www.LJclub.net
Sansui A-900P
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 80 вата
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 90 вата (dinamic power)
Входове RCA - phono tuner cd tape1/2
Изходи - щипки
Корекции - Bass treble
loudnes

Made in Japan
Габаритни размери 430/110/240 мм


Инфо - Транзисторен усилвател изграден на базата на 360 ватов захранващ блок. Параметричен тонкоректор
с възможност за настройка на честотите на срез. Светодиоден интикатор на нивата.

Sansui A-900P

Sansui A-900P

Sansui A-900P

www.LJclub.net