www.LJclub.net
Pioneer A-X50
Изходна мощност на 8 ома - 2 х 65 вата
Входове RCA - phono tuner aux tape1
Изходи - щипки
Корекции - lowboost highboost low/highboost
Филтри - highcut
Mic mixing - да

Made in Japan
Габаритни размери 320/200/100 мм

Pioneer A-X50

www.LJclub.net