www.LJclub.net
Grundig V5000
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 120 вата
Входове DIN - phono tuner tape1/2
Изходи - DIN
Корекции - 40Hz , 300 Hz , 2500 Hz , 16000 Hz


Made in Germani
Габаритни размери 450/360/110 мм

Инфо -
Транзисторен усилвател.
Възможност за работа с два комплекта
осем омови тонколони.

Grundig V5000


www.LJclub.net