www.LJclub.net
Grundig V1000
Изходна мощност на 4 ома - 2 х 50 вата
Входове DIN - phono tuner tape1/2
Изходи - DIN
Корекции - Bass treble


Made in Germani
Габаритни размери 450/360/110 мм

Инфо -
Транзисторен усилвател.
Възможност за работа с два комплекта
осем омови тонколони.

Grundig V1000www.LJclub.net